IdéActive BV ICT & new media

Consultancy op het gebied van beveiliging van uw informatievoorziening

Continu in ontwikkeling: ICT mogelijkheden, bedreigingen en eisen aan uw informatievoorziening

In de huidige ICT-bedrijfsomgevingen zijn bedrijfs- en persoonsgegevens overal te vinden: op mobiele telefoons, laptops, tablets, in de cloud en op eigen bedrijfsnetwerken en -servers.

Bedreigingen komen ook van alle kanten. Als organisatie dien je dan ook zorgvuldig aandacht te besteden aan de eisen en plichten die je als organisatie hebt om zowel je data en processen te beschermen en zo het voortbestaan van je organisatie te garanderen.

Als antwoord op de zich continu ontwikkelende mogelijkheden en bedreigingen wordt ook het wettelijk kader aangepast.

De AVG en uw organisatie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden na een overgangsperiode van 2 jaar. In heel Europa geldt dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Is uw organisatie al zodanig ingericht dat u voldoet en blijft voldoen aan de AVG?

IdéActive informeert, begeleidt en adviseert bij het voldoen en blijven voldoen aan de AVG.

Meldplicht Datalekken

De Meldplicht Datalekken is een van de onderdelen van de huidige WBP en de opvolger daarvan, de AVG. De Meldplicht Datalekken regelt een meldingsverplichting naar de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel betrokkenen bij inbreuken op de beveiliging van gegevensbewerking.

De melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens dient binnen 72 uur gedaan te worden. Het is dus belangrijk om vooraf in de organisatie al duidelijk te hebben hoe op een inbreuk gereageerd moet worden. Sinds januari 2016 kan de Autoriteit Persoonsgegevens (hoge) boetes opleggen bij diverse overtredingen. IdéActive adviseert en kan u bijstaan bij het vooraf opstellen van een Meldprocedure Datalekken en Beveiligingsincidenten voor uw onderneming, en in de uitvoering daarvan.

IdéActive ondersteunt en adviseert op het gebied van ICT beveiliging

Meer weten? Bel ons op 046-420 0771 of mail ons op info @ ideactive.nl
 

IdéActive informeert, begeleidt en adviseert bij

  • AVG / Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation)
  • Meldplicht Datalekken
  • NEN-ISO/IEC 27000, richtlijnen en normen voor informatiebeveiliging voor organisaties en toepassingen inzake informatiebeveiligingsbeheer

IdéActive implementeert en ondersteunt bij

  • Voorkomen dataverlies via backup-oplossingen, onder andere via Online Backup
  • Maken van plannen om ondanks onverwachte IT-gebeurtenissen uw organisatie aan het werk te houden (Disaster Recovery Planning)
  • Data Recovery om data te herstellen van harde schijven, usb-sticks en andere media indien het toch mis is gegaan
  • Beveiliging van uw netwerk, onder meer met firewalls van de leidende Europees fabrikant StormShield (onderdeel van Airbus Industries)
  • Beveiliging van data via versleuteling (Voor een overzicht van verschillende oplossingen voor mobiele data bezoek StoreSecure)
  • Gecertificeerde vernietiging van data van servers, computers, harde schijven en andere opslagmedia

 

Bel ons op +31 (0)46 - 420 0771
IdéActive BV ICT & new media
--
--
--
IdéActive is een klantgerichte ICT dienstverlener voor het MKB in Zuid-Nederland en België
Bel ons op
046 - 420 07 71
--
--
IdéActive BV ICT
Kruisstraat 56
6411 BW Heerlen

Deelnemer ICTWaarborg
--