IdéActive BV ICT & new media

Consultancy op het gebied van beveiliging van uw informatievoorziening

Continu in ontwikkeling: ICT mogelijkheden, bedreigingen en eisen aan uw informatievoorziening

In de huidige ICT-bedrijfsomgevingen zijn bedrijfs- en persoonsgegevens overal te vinden: op mobiele telefoons, laptops, tablets, in de cloud en op eigen bedrijfsnetwerken en -servers.

Bedreigingen komen ook van alle kanten. Als organisatie dien je dan ook zorgvuldig aandacht te besteden aan de eisen en plichten die je als organisatie hebt om zowel je data en processen te beschermen en zo het voortbestaan van je organisatie te garanderen.

Als antwoord op de zich continu ontwikkelende mogelijkheden en bedreigingen wordt ook het wettelijk kader aangepast.

De GDPR / Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw organisatie

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In heel Europa geldt dan dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden met een overgangsperiode van 2 jaar, bedoeld om organisaties de tijd te geven zich voor te bereiden op de AVG.

Bent u al op de hoogte van de AVG en bezig met de voorbereiding hierop?

IdéActive informeert, begeleidt en adviseert bij het voldoen en blijven voldoen aan de AVG.

Meldplicht Datalekken

De Meldplicht Datalekken is een van de onderdelen van de huidige WBP en de opvolger daarvan, de AVG. De Meldplicht Datalekken regelt een meldingsverplichting naar de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel betrokkenen bij inbreuken op de beveiliging van gegevensbewerking.

De melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens dient binnen 72 uur gedaan te worden. Het is dus belangrijk om vooraf in de organisatie al duidelijk te hebben hoe op een inbreuk gereageerd moet worden. Sinds januari 2016 kan de Autoriteit Persoonsgegevens (hoge) boetes opleggen bij diverse overtredingen. IdéActive adviseert en kan u bijstaan bij het vooraf opstellen van een Meldprocedure Datalekken en Beveiligingsincidenten voor uw onderneming, en in de uitvoering daarvan.

IdéActive ondersteunt en adviseert op het gebied van ICT beveiliging

IdéActive informeert, begeleidt en adviseert bij

  • WBP / Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • Meldplicht Datalekken
  • AVG / Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation)
  • NEN-ISO/IEC 27000, richtlijnen voor informatiebeveiligingsnormen voor organisaties en toepassingen inzake informatiebeveiligingsbeheer
Bel ons op +31 (0)46 - 420 0771
IdéActive BV ICT & new media
--
IdéActive is een klantgerichte ICT dienstverlener voor het MKB in Zuid-Nederland en België
Bel ons op
046 - 420 07 71
--
--
IdéActive BV ICT
Akerstraat 113
6417 BL Heerlen

Deelnemer ICTWaarborg
--
--
IdéActive BV ICT
Handelsstraat 34
6135 KL Sittard

Deelnemer ICTWaarborg
--